Business Case Management

Organisaties proberen steeds meer een project of programma te starten op basis van een Business Case. In de praktijk blijkt de Business Case vaak nog onvoldoende krachtig om als basis te dienen om het beoogde succes te realiseren. Mijn jarenlange ervaring, stijl en expertise helpen u te komen tot een uitstekend fundament op grond waarvan besluiten kunnen worden genomen over de start en continuering van projecten en programma’s. Mijn diensten rond Business Case Management betreffen:

  • Awareness workshops (voor o.a. management, projectmanagement, control)
  • Procesbegeleiding ontwikkeling
  • Opleidingen en intervisie procesbegeleiders
  • Training, coaching (van o.a. opdrachtgevers, projectmanagement en procesbegeleiders)
  • Inrichting sturing
  • Implementatie 

Met een sterke Business Case creëert u een sterk fundament én succeskompas!
Als een van de weinige echte experts in Nederland op dit vakgebied sta ik u graag ten dienste.

Volg ons op social media
LinkedIn