Risicomanagement

In veranderingen (projecten/programma’s) spelen risico’s een rol in de zingeving (in de onderbouwing van de kwetsbaarheid van de huidige situatie) en in de haalbaarheid (in het risicoprofiel van de scenario’s van de Business Case). De kunst is enerzijds risico’s scherp te analyseren in het licht van de te bereiken doelen en anderzijds te zorgen voor een dusdanig proces dat het management gemotiveerd stuurt op de risico’s (risicomanagement).

Mijn diensten op het gebied van risicomanagement:

  • Begeleiden en uitvoeren van risicoanalyses (inclusief risicomaatregelen).
  • Zorg voor actieve en gemotiveerde sturing op de risico’s.
  • Zorg voor helder risicobeleid, hoe om te gaan met verschillende soorten risico’s en maatregelen.
  • Implementeren van risicomanagement.

Met een adequate uitvoering van risicoanalyses en sturing op de risico’s ontstaat een situatie waarbij het management in control komt. Op een beheerste wijze de doelen weten te realiseren: grip!

Volg ons op social media
LinkedIn