Batenmanagement

In het verlengde van een goede Business Case is het van het grootste belang dat de beoogde baten daadwerkelijk worden verzilverd. Helaas gaat dat niet vanzelf. Temeer niet omdat betrokkenen bij een verandering van hoog tot laag vaak een sterke oriëntatie hebben op de oplossing van de verandering. De sleutel ligt bij het bateneigenaarschap. Mijn diensten rond batenmanagement betreffen:

  • Awareness workshop batenmanagement
  • Procesbegeleiding effect-product kaart. Hiermee worden doelen, baten en producten in samenhang in kaart gebracht als succeskompas
  • Inrichting en implementatie batenmanagement op portfolioniveau

Met het structureel verschuiven van de focus op waar het echt om gaat in verandering komen betrokkenen beter in positie, kan de energie beter worden gericht op de doelen en baten en wordt het rendement (in brede zin) van veranderingen aanzienlijk groter.

Volg ons op social media
LinkedIn