Informatiemanagement

Data en informatie is van levensbelang voor organisaties in het maken van keuzes, het nemen van besluiten en in het verantwoordelijkheid nemen voor de opgaven waarvoor men aan de lat staat. Vreemd genoeg hebben de meeste organisatie nog een wereld te winnen in het benutten van informatie.
Informatiegestuurd werken vraagt om een sprong naar een innovatieve en volwassen omgang met data die ongekende kansen en mogelijkheden biedt. lnformatie benutten als gehele organisatie betekent
een inhaalslag op alle niveaus en ketens moeten maken. Organisaties doen er verstandig aan te starten keuzes te maken op welke thema's zij hun informatiepositie willen versterken. Of concreter: informatie als breekijzer gebruiken om in (maatschappelijke) opgaven echt het verschil te maken. Voorbeelden hiervan kunnen zijn bij lokale overheden de vraagstukken rond de betaalbaarheid van de zorg, bereikbaarheid, duurzaamheid en energietransitie en wonen.
 
Het versterken van de informatiepositie intern én extern vereist sturing op de verticale én
horizontale samenwerking per laag. Bijgevoegde illustratie brengt de samenhang in beeld van maatschappelijke opgaven tot en met IT.

Vanuit de context, de lokale opgaven en bestuurlijke doelen (het blauwe deel boven) staan in de kern waar bijvoorbeeld een gemeente voor aan de lat staat. De bedoeling van het openbaar bestuur is waarde te creëren in de opgaven zoals zorg, werk en duurzaamheid. Om die waarde te creëren neemt de gemeente beslissingen, klein en groot waarvoor informatie onontbeerlijk is (het gele deel). In het groene deel wordt de informatiebehoefte verfijnd, bepaald welke bronnen nodig zijn en eisen gesteld aan de kwaliteit van de gegevens (het lichtblauwe deel) en functionaliteiten (onderste balk). Vervolgens komt de waardeketen van onderen naar boven tot stand door 1) continuïteit en veilige levering van IT, 2) betrouwbare, beschikbare, bestendige data te leveren, 3) gegevens in samenhang te integreren, analyseren, visualiseren en ontsluiten en er informatie van te maken, 4) op maat geleverde informatie integraal te duiden en informatie te leren benutten in beleid en uitvoering.
 
Buienradar
Volg ons op social media
LinkedIn