Portfoliomanagement

Organisaties hebben veel te maken met een overvraging van behoeften die vanuit de business worden geformuleerd en beperkte middelen en mensen aan de leverende kant om dit waar te maken. Een andere spanning is de vraag in welke mate het geheel van projecten en programma’s daadwerkelijk bijdraagt aan de organisatiedoelen.

Het vraagt om scherpe keuzes welke projecten worden uitgevoerd, hoe projecten op soorten meerwaarde en haalbaarheid (permanent) vergeleken kunnen worden.

Mijn ervaring met het versterken van portfoliomanagement komt tot uiting in de volgende diensten:

  • Inrichting besturing portfoliomanagement
  • Inrichten processen portfoliomanagement
  • Advisering in selectie, starten, stoppen, bijsturen en vergelijkbaar maken projecten ten behoeve van het portfoliomanagement

Een goede toepassing van portfoliomanagement helpt organisaties te selecteren en sturen op de waarde van projecten in relatie tot hun strategische doelen.

Volg ons op social media
LinkedIn