Quality Assurance

Opdrachtgevers staan vaak op relatieve afstand, maar zijn wel verantwoordelijk voor het succes van een project of programma. Ze hebben behoefte aan (permanent) inzicht in de succeskoers. Wordt in het project op een juiste wijze gestuurd op de te realiseren doelen? Met Quality Assurance wordt de stuurgroep en projectleiding geadviseerd over de opzet, werking en samenhang van kwaliteitsmaatregelen.

Mijn diensten op het gebied van Quality Assurance:

  • Inzicht te verschaffen in de haalbaarheid van doelen en beheersbaarheid van de risico’s;
  • Een effectief en efficiënt voortbrengingsproces van het project (Geld, Tijd, Kwaliteit in relatie tot de Business Case doelen);
  • Proactief/sparring met advies, review en toetsing gericht op de realisatie van doelen.

In praktische zin is mijn inzet als QA veelal gericht op de projectleiding. De opdrachtgever en projectleiding blijven verantwoordelijk voor de te leveren kwaliteit.

Met mijn specifieke ervaring in het vervullen van een QA rol helpen het project succesvol te maken en (kwaliteits)problemen te helpen voorkomen.

Volg ons op social media
LinkedIn